Czasopismo naukowe

Wydajemy czasopismo naukowe General and Professional Education (ISSN 2084-1469). Czasopismo obecnie znajduje się w wykazie B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przyznanymi 8 punktami za publikację. Czasopismo jest czasopismem naukowym skierowanym do szerokiego grona pedagogów kształcących w zawodach humanistycznych, politechnicznych, artystycznych i innych.

W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące:

  • ogólnych zagadnień dydaktyki i pedagogiki
  • procesu kształcenia w uczelniach wyższych
  • problemów kształcenia dorosłych
  • problemów edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.