Organizacja konferencji

Zajmujemy się organizacją konferencji naukowych.

Nasza działalność zakresie organizacji konferencji obejmuje:

  • przygotowanie strony internetowej konferencji
  • druk i rozesłanie komunikatów konferencyjnych
  • zorganizowanie zakwaterowania
  • zorganizowanie wyżywienia obejmującego uroczyste posiłki, przerwy kawowe itp.
  • zapewnienie druku artykułów w renomowanych czasopismach naukowych
  • zapewnienie sprzętu audio-wizualnego do prezentacji multimedialnych
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej konferencji wraz z umieszczeniem jej na stronie internetowej