Przejdź do treści

Sieci bezprzewodowe

Sieci Wi-Fi

Świadczymy usługi polegające na budowie, rozbudowie i konfiguracji sieci bezprzewodowych na terenie firmy. Dobieramy odpowiedni sprzęt sieciowy oraz jego rozmieszczenie tak, aby zapewnić dobre pokrycie siecią Wi-Fi w każdym miejscu firmy. Zapewniamy konfigurację sieci z dodatkowymi SSID rozgłaszanymi z access pointa aby np. stworzyć sieć dla gości odseparowaną od sieci firmowej. Możemy też wdrożyć konfigurację typu hotspot ze stroną logowania przygotowaną indywidualnie dla klienta. Potrafimy zidentyfikować problemy z siecią Wi-Fi i zaproponować rozwiązanie.

Połączenia radiowe punkt-punkt

Połączenia punkt-wielopunkt

W specyficznych przypadkach (np. przesłanie obrazu z kamer monitoringu na placu) zachodzi potrzeba zbudowania sieci bezprzewodowej, w której jest jedno urządzenie, które odbiera sygnał z wielu urządzeń klienckich. Jesteśmy w stanie dobrać sprzęt do takiej sieci oraz wykonać jego instalację.